Εστίες αερίου

Ελέγξατε το σωλήνα αερίου;
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έχει λυγίσει, διότι μπορεί να εμποδίζεται έτσι η ροή του αερίου. Ισιώστε την αλλάζοντας τη θέση της.

Ελέγξατε τη βαλβίδα αερίου;
Ελέγξτε αν η τάπα της είναι ανοιχτή.

Αν το μοντέλο της εστίας που αγοράσατε διαθέτει λειτουργία αυτόματης ανάφλεξης, η αδυναμία ανάφλεξης μπορεί να προέρχεται επειδή το στόμιο του σπινθήρα δεν κάνει επαφή με τον καυστήρα.

Εντοπίσατε σπινθήρα όταν προσπαθήσατε να ανάψετε την εστία; Τοποθετήστε ένα τηγάνι στον καυστήρα και προσπαθήστε να ανάψετε την εστία. Για μεσαίους και μεγάλους καυστήρες, στρέψτε την ισχύ στο ελάχιστο.

Αν καθαρίσατε πρόσφατα την εστία, είναι πιθανό ο καυστήρας και το κάλυμμα να μην είναι σωστά κεντραρισμένα.
Βάλτε τον καυστήρα και το κάλυμμα στη σωστή τους θέση.

Αν καθαρίσατε πρόσφατα την εστία, μπορεί οι καυστήρες να είναι ακόμα υγροί.
Αφήστε τον καυστήρα να στεγνώσει καλά και μετά ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά.

Το μεθάνιο είναι πιο θορυβώδες και όταν διαπερνά τους διαύλους ασκείται μεγαλύτερη πίεση.

Ελέγξτε αν ο θόρυβος είναι συνεχής ή αν συμβαίνει περιστασιακά.

Η πίεση του αερίου δεν έχει ελεγχτεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

Ακούγεται θόρυβος μόνο από έναν καυστήρα;
Ελέγξτε αν οι έξοδοι φλόγας είναι στη σωστή θέση και δεν είναι βρεμένοι.
Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στα ακατάλληλα μπεκ.
Ελέγξτε ότι τα μπεκ είναι τα κατάλληλα για το συγκεκριμένο τύπο αερίου. Αν όχι, αντικαταστήστε τα με γνήσια ανταλλακτικά.

Η δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται σε λάθος τοποθέτηση του καλύμματος.
Ελέγξτε αν το κάλυμμα του καυστήρα είναι στη σωστή θέση.

Η αδυναμία ανάφλεξης μπορεί να προέρχεται επειδή το στόμιο του σπινθήρα δεν κάνει επαφή με τον καυστήρα.

Εντοπίσατε σπινθήρα όταν προσπαθήσατε να ανάψετε την εστία; Τοποθετήστε ένα τηγάνι στον καυστήρα και προσπαθήστε να ανάψετε την εστία. Για μεσαίους και μεγάλους καυστήρες, στρέψτε την ισχύ στο ελάχιστο.

Αν καθαρίσατε πρόσφατα την εστία, μπορεί οι καυστήρες να είναι ακόμα υγροί.
Αφήστε τον καυστήρα να στεγνώσει καλά και μετά ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά.
Η ηλεκτρονική ανάφλεξη θα πρέπει να λειτουργεί σε όλους τους καυστήρες.
Αν η ηλεκτρονική ανάφλεξη σε έναν καυστήρα δεν λειτουργεί, καλέστε τεχνικό.

Ελέγξτε την ακεραιότητα την σωλήνας αερίου.

Αποφεύγετε να καλύψετε την εστία όταν ο καυστήρας είναι ακόμη ζεστός.

Πάντα να ελέγχετε τη θερμοκρασία του καυστήρα πριν κλείσετε το κάλυμμα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα καλύμματα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Αποφεύγετε να κλείνετε τα καλύμματα όταν οι καυστήρες είναι ακόμη ζεστοί και μόλις τους καλύψετε μην τοποθετήσετε επάνω κανένα αντικείμενο.

Αποφεύγετε τον καθαρισμό των καλυμμάτων με κρύο νερό, όταν είναι ακόμη ζεστά.

Αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό αν οι εστίες είναι εγκατεστημένες πάνω από το φούρνο, ή σε περίπτωση που αφορά ελεύθερη κουζίνα και ο φούρνος από κάτω βρίσκεται σε λειτουργία.

Ελέγξτε αν η πόρτα του φούρνου κλείνει σωστά. Αν όχι, καλέστε τεχνικό.

Μαγειρεύετε γεύματα τα οποία απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασίας;
Η θερμότητα διαχέεται σε όλες τις περιοχές της εστίας, ακόμη και στους διακόπτες, δια μέσου της επαγωγής.

Ελέγξτε το μέγεθος του σκεύους: Τα πολύ μεγάλα σκεύη μπορεί να δημιουργήσουν υπερθέρμανση.
Να ελέγχετε πάντοτε ότι οι διαστάσεις των σκευών σας είναι κατάλληλες για τον κάθε καυστήρα που χρησιμοποιείτε (όπως αναγράφεται και στο φυλλάδιο οδηγιών).

Αν το μοντέλο της εστίας σας είναι εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας, μπορείτε να κάνετε ένα απλό τεστ για να δείτε αν λειτουργεί σωστά.

Μόλις κρυώσει η εστία, αφήστε τις τάπες του αερίου ανοιχτές δίχως να τις πιέζετε και περάστε μια φλόγα πάνω από τους καυστήρες. Αν η βαλβίδα ασφαλείας λειτουργεί σωστά, δεν θα υπάρξει ανάφλεξη στους καυστήρες.

Ακόμη και αν σε έναν μόνο καυστήρα εμφανιστεί ανάφλεξη, συνιστάτε να επικοινωνήσετε με τεχνικό.

Για να επιτύχετε τη σωστή καύση, είναι σημαντικό οι καυστήρες και τα καλύμματα να βρίσκονται στη σωστή τους θέση.
Πάντα να ελέγχετε τη θέση των καυστήρων και των καλυμμάτων και να είστε σίγουροι ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Το αέριο μπορεί να περιέχει προσμίξεις.

Ελέγξτε το χρώμα της φλόγας όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία στη μέγιστη ισχύ. Αν το αέριο είναι καθαρό, η φλόγα θα πρέπει να έχει ένα γαλανόλευκο χρώμα με αποχρώσεις του πορτοκαλί.

Αν η φλόγα είναι πορτοκαλί ή αν περιέχει υπόλευκες ραβδώσεις, το αέριο μπορεί να περιέχει προσμίξεις.

Leave a Reply

Γεια σας.
Καταχωρίστε τη βλάβη σας ηλεκτρονικά και κερδίστε 10% έκπτωση και 1 χρόνο εγγύηση.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΑΣ