Πλυντήρια πιάτων

Πιθανά προβλήματα και λύσεις:

 1. Το πρόβλημα μπορεί να αφορά ηλεκτρονικές παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή κάντε επανεκκίνηση με το RESET.
  Προσπαθήστε να σβήσετε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο on/off. Πιέστε το ίδιο πλήκτρο μετά από λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

  Προσπαθήστε να τραβήξετε το φις και να το ξαναβάλετε στην πρίζα μετά από λίγο.

 2. Το πλυντήριο μπορεί να μην στραγγίζει σωστά τα νερά. Αν συμβαίνει αυτό, θα αναβοσβήνει το λαμπάκι του προγράμματος.
  Ελέγξτε αν η σωλήνα έχει διπλώσει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

 3. Υπάρχει η περίπτωση ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση να ξέχασε να αφαιρέσει την τάπα από τη σωλήνα. Βεβαιωθείτε αν η σωλήνα είναι τοποθετημένη σωστά στην έξοδο του νερού και ελέγξτε και το υδραυλικό σύστημα του σπιτιού σας.

 4. Μπορεί να έχει βουλώσει το αποχετευτικό σύστημα του σπιτιού. Αφαιρέστε τη σωλήνα από την αποχέτευση και στραγγίστε τα περισσευούμενα νερά σε ένα κουβά.
 5. Το πλυντήριο πιάτων δεν αντλεί σωστά το νερό και μπλοκάρει.
  Ο σωλήνας εισαγωγής μπορεί να είναι βουλωμένος από άμμο: προσπαθήστε να τον χαλαρώσετε από την παροχή νερού και καθαρίστε το φίλτρο.

 6. Ελέγξτε αν η βαλβίδα παροχής νερού είναι ανοιχτή ή ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού.

 7. Η πίεση στο δίκτυο παροχής νερού μπορεί να είναι χαμηλή. Ελέγξτε ότι δεν είναι μικρότερη από 0,5 bar.

 8. Ελέγξτε αν ο αποστραγγιστικός σωλήνας δεν έχει συμπιεστεί κατά την εγκατάσταση.

 9. Περιμένετε για 5 λεπτά. Αφουγκραστείτε το θόρυβο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.

 10. Τα πλήκτρα του πλυντηρίου δεν ανταποκρίνονται

 11. Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές. Κάντε επανεκκίνηση στη συσκευή.
  Προσπαθήστε να σβήσετε το πλυντήριο πατώντας το ON/OFF. Πιέστε το ίδιο κουμπί μετά από λίγα δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Είναι τώρα εντάξει?

 12. Προσπαθήστε να τραβήξετε το φις και ξαναβάλτε το πάλι στην πρίζα. Είναι τώρα εντάξει;

 13. Το πλυντήριο μπορεί να μην στραγγίζει σωστά τα νερά. Αν συμβαίνει αυτό, θα αναβοσβήνει το λαμπάκι του προγράμματος.
  Ελέγξτε αν η σωλήνα έχει διπλώσει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

 14. Υπάρχει η περίπτωση ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση να ξέχασε να αφαιρέσει την τάπα από τη σωλήνα. Βεβαιωθείτε αν η σωλήνα είναι τοποθετημένη σωστά στην έξοδο του νερού και ελέγξτε και το υδραυλικό σύστημα του σπιτιού σας. Επίσης, Μπορεί να έχει βουλώσει το αποχετευτικό σύστημα του σπιτιού. Αφαιρέστε τη σωλήνα από την αποχέτευση και στραγγίστε τα περισσευούμενα νερά σε ένα κουβά.

Πιθανά προβλήματα και λύσεις:

 1. Το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής μπορεί να είναι βουλωμένος από άμμο: προσπαθήστε να τον χαλαρώσετε από την παροχή νερού και να καθαρίστε το φίλτρο. 


 2. Ελέγξτε αν η βαλβίδα παροχής νερού είναι ανοιχτή ή ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού.

  Η πίεση στο δίκτυο παροχής νερού μπορεί να είναι χαμηλή. Ελέγξτε ότι δεν είναι μικρότερη από 0,5 bar.

 3. Ελέγξτε αν ο αποστραγγιστικός σωλήνας δεν έχει συμπιεστεί κατά την εγκατάσταση.

  Περιμένετε για 5 λεπτά. Αφουγκραστείτε το θόρυβο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
 1. Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές. Κάντε επανεκκίνηση στη συσκευή.

 2. Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο πατώντας το κουμπί on/off. Πιέστε το πάλι μετά από λίγα δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Είναι τώρα εντάξει;

 3. Τραβήξτε την πρίζα από το ρεύμα και ξανατοποθετήστε την μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα είναι όλα εντάξει;

 4. Το πλυντήριο μπορεί να μην στραγγίζει σωστά τα νερά. Αν συμβαίνει αυτό, θα αναβοσβήνει το λαμπάκι του προγράμματος.

 5. Ελέγξτε αν η σωλήνα έχει διπλώσει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. 

 6. Υπάρχει η περίπτωση ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση να ξέχασε να αφαιρέσει την τάπα από τη σωλήνα. Βεβαιωθείτε αν η σωλήνα είναι τοποθετημένη σωστά στην έξοδο του νερού και ελέγξτε και το υδραυλικό σύστημα του σπιτιού σας.

 7. Μπορεί να έχει βουλώσει το αποχετευτικό σύστημα του σπιτιού. Αφαιρέστε τη σωλήνα από την αποχέτευση και στραγγίστε τα περισσευούμενα νερά σε ένα κουβά.

Leave a Reply

Γεια σας.
Καταχωρίστε τη βλάβη σας ηλεκτρονικά και κερδίστε 10% έκπτωση και 1 χρόνο εγγύηση.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΑΣ