2810 371 361 - Νο 1 Εταιρεία Service στην Κρήτη

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Το πλυντήριο πιάτων ανάβει αλλά δεν ξεκινά.

 • Το πρόβλημα μπορεί να αφορά ηλεκτρονικές παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή κάντε επανεκκίνηση με το RESET.
Προσπαθήστε να σβήσετε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο on/off. Πιέστε το ίδιο πλήκτρο μετά από λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Ή:

Προσπαθήστε να τραβήξετε το φις και να το ξαναβάλετε στην πρίζα μετά από λίγο.

 • Το πλυντήριο μπορεί να μην στραγγίζει σωστά τα νερά. Αν συμβαίνει αυτό, θα αναβοσβήνει το λαμπάκι του προγράμματος.
Ελέγξτε αν η σωλήνα έχει διπλώσει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Ή:

Υπάρχει η περίπτωση ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση να ξέχασε να αφαιρέσει την τάπα από τη σωλήνα. Βεβαιωθείτε αν η σωλήνα είναι τοποθετημένη σωστά στην έξοδο του νερού και ελέγξτε και το υδραυλικό σύστημα του σπιτιού σας.

Ή:

Μπορεί να έχει βουλώσει το αποχετευτικό σύστημα του σπιτιού. Αφαιρέστε τη σωλήνα από την αποχέτευση και στραγγίστε τα περισσευούμενα νερά σε ένα κουβά.

 • Το πλυντήριο πιάτων δεν αντλεί σωστά το νερό και μπλοκάρει.
Ο σωλήνας εισαγωγής μπορεί να είναι βουλωμένος από άμμο: προσπαθήστε να τον χαλαρώσετε από την παροχή νερού και καθαρίστε το φίλτρο.

Ή:

Ελέγξτε αν η βαλβίδα παροχής νερού είναι ανοιχτή ή ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού.

Ή:

Η πίεση στο δίκτυο παροχής νερού μπορεί να είναι χαμηλή. Ελέγξτε ότι δεν είναι μικρότερη από 0,5 bar.

Ή:

Ελέγξτε αν ο αποστραγγιστικός σωλήνας δεν έχει συμπιεστεί κατά την εγκατάσταση.

Ή:

Περιμένετε για 5 λεπτά. Αφουγκραστείτε το θόρυβο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.

Τα πλήκτρα του πλυντηρίου δεν ανταποκρίνονται

 • Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές. Κάντε επανεκκίνηση στη συσκευή.
Προσπαθήστε να σβήσετε το πλυντήριο πατώντας το ON/OFF. Πιέστε το ίδιο κουμπί μετά από λίγα δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Είναι τώρα εντάξει?

Ή:

Προσπαθήστε να τραβήξετε το φις και ξαναβάλτε το πάλι στην πρίζα. Είναι τώρα εντάξει?

 • Το πλυντήριο μπορεί να μην στραγγίζει σωστά τα νερά. Αν συμβαίνει αυτό, θα αναβοσβήνει το λαμπάκι του προγράμματος.
Ελέγξτε αν η σωλήνα έχει διπλώσει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Ή:

Υπάρχει η περίπτωση ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση να ξέχασε να αφαιρέσει την τάπα από τη σωλήνα. Βεβαιωθείτε αν η σωλήνα είναι τοποθετημένη σωστά στην έξοδο του νερού και ελέγξτε και το υδραυλικό σύστημα του σπιτιού σας. Επίσης, Μπορεί να έχει βουλώσει το αποχετευτικό σύστημα του σπιτιού. Αφαιρέστε τη σωλήνα από την αποχέτευση και στραγγίστε τα περισσευούμενα νερά σε ένα κουβά.

Ή:

 • Το πλυντήριο δεν αντλεί σωστά το νερό και μπλοκάρει.
Το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής μπορεί να είναι βουλωμένος από άμμο: προσπαθήστε να τον χαλαρώσετε από την παροχή νερού και να καθαρίστε το φίλτρο.

Ή:

Ελέγξτε αν η βαλβίδα παροχής νερού είναι ανοιχτή ή ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού.

Ή:

Η πίεση στο δίκτυο παροχής νερού μπορεί να είναι χαμηλή. Ελέγξτε ότι δεν είναι μικρότερη από 0,5 bar.

Ή:

Ελέγξτε αν ο αποστραγγιστικός σωλήνας δεν έχει συμπιεστεί κατά την εγκατάσταση.

Ή:

Περιμένετε για 5 λεπτά. Αφουγκραστείτε το θόρυβο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.

Το κουμπί επιλογής προγράμματος δεν λειτουργεί

 • Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές. Κάντε επανεκκίνηση στη συσκευή.
Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο πατώντας το κουμπί on/off. Πιέστε το πάλι μετά από λίγα δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Είναι τώρα εντάξει?

Ή:

Τραβήξτε την πρίζα από το ρεύμα και ξανατοποθετήστε την μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα είναι όλα εντάξει?

 • Το πλυντήριο μπορεί να μην στραγγίζει σωστά τα νερά. Αν συμβαίνει αυτό, θα αναβοσβήνει το λαμπάκι του προγράμματος.
Ελέγξτε αν η σωλήνα έχει διπλώσει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Ή:

πάρχει η περίπτωση ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση να ξέχασε να αφαιρέσει την τάπα από τη σωλήνα. Βεβαιωθείτε αν η σωλήνα είναι τοποθετημένη σωστά στην έξοδο του νερού και ελέγξτε και το υδραυλικό σύστημα του σπιτιού σας.

Ή:

Μπορεί να έχει βουλώσει το αποχετευτικό σύστημα του σπιτιού. Αφαιρέστε τη σωλήνα από την αποχέτευση και στραγγίστε τα περισσευούμενα νερά σε ένα κουβά.

 • Το πλυντήριο δεν αντλεί σωστά το νερό και μπλοκάρει.
Το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής μπορεί να είναι βουλωμένος από άμμο: προσπαθήστε να τον χαλαρώσετε από την παροχή νερού και να καθαρίστε το φίλτρο.

Ή:

Ελέγξτε αν η βαλβίδα παροχής νερού είναι ανοιχτή ή ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού.

Ή:

Η πίεση στο δίκτυο παροχής νερού μπορεί να είναι χαμηλή. Ελέγξτε ότι δεν είναι μικρότερη από 0,5 bar.

Ή:

Ελέγξτε αν ο αποστραγγιστικός σωλήνας δεν έχει συμπιεστεί κατά την εγκατάσταση.

Ή:

Περιμένετε για 5 λεπτά. Αφουγκραστείτε το θόρυβο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.

Το πλυντήριο πάντοτε εκτελεί τον ίδιο κύκλο.

 • Το πλυντήριο εκτέλεσε τον κύκλο που ρυθμίσατε.
Ο πιο διαδεδομένος κύκλος πλύσης στη μνήμη είναι εκείνος που χρησιμοποιείτε περισσότερο, και εκείνος που θα επιλέξει η συσκευή μόλις ξεκινήσει. Για να αλλάξετε την επιλογή, απλώς πατήστε τον κύκλο που επιθυμείτε πατώντας το κουμπί “Ρ” και κλείστε την πόρτα.

Εμφανίζεται το λαμπάκι στον ίδιο κύκλο κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή

 • Το πλυντήριο εκτέλεσε τον κύκλο που ρυθμίσατε.
Ο πιο διαδεδομένος κύκλος πλύσης στη μνήμη είναι εκείνος που χρησιμοποιείτε περισσότερο, και εκείνος που θα επιλέξει η συσκευή μόλις ξεκινήσει. Για να αλλάξετε την επιλογή, απλώς πατήστε τον κύκλο που επιθυμείτε πατώντας το κουμπί “Ρ” και κλείστε την πόρτα.

Το πλυντήριο πιάτων κάνει πολύ θόρυβο κατά τη διάρκεια της πλύσης.

 • Τυχόν δονήσεις ή συριστικοί ήχοι μπορεί να οφείλονται στη συσσώρευση αφρού όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες πολλαπλών χρήσεων (π.χ. 3σε 1 κ.λπ.).
Ρυθμίστε την επιλογή ταμπλέτες, αν το μοντέλο της συσκευής υποστηρίζουν την επιλογή αυτή, για κάθε κύκλο πλύσης.

Ή:

Αν το μοντέλο σας δεν έχει την επιλογή “ταμπλέτες” προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μισή ταμπλέτα για την πλύση.

Ή:

Μπορείτε να επιτύχετε άριστα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά σε σκόνη και να προσθέσετε υγρό γυαλιστικό στην κατάλληλη θήκη.

Στάζει νερό από την πόρτα του πλυντηρίου.

 • Πιθανότατα να χρησιμοποιήσατε περισσότερο γυαλιστικό στον προηγούμενο κύκλο και δημιουργήθηκε υπερχείλιση.
Το γυαλιστικό που υπερχειλίζει από την ειδική θήκη και έρχεται σε επαφή με το κρύο νερό δημιουργεί περισσότερο αφρό ο οποίος μπορεί να βγει από την πόρτα της συσκευής. Όταν προσθέτετε το γυαλιστικό, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με ένα πανί.

Εμφανίζονται γαλάζιοι λεκέδες στις άκρες του πλυντηρίου πιάτων.

 • Οι γαλαζωποί λεκέδες οφείλονται στην λάθος τοποθέτηση του λάστιχου.
Χρησιμοποιήστε ένα απλό καθαριστικό.

Οι ταμπλέτες δεν λειώνουν ακόμα και μετά το τέλος της πλύσης.

 • Υπάρχει η περίπτωση οι ταμπλέτες να έχουν τραβήξει υγρασία, κάτι που θα τις κάνει αναποτελεσματικές. Κανονικά λιώνουν αμέσως μόλις έρθουν σε επαφή με το νερό.
Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε απορρυπαντικό ή σπάστε τις ταμπλέτες.
 • Υπάρχει η περίπτωση να μην λειτουργήσετε έναν ολοκληρωμένο κύκλο αλλά μόνο ένα γρήγορο ξέβγαλμα ή μούλιασμα.
Να σπάτε πάντα τις ταμπλέτες όταν ρυθμίζετε τον γρήγορο κύκλο πλύσης.

Δεν είμαι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της πλύσης.

 • Η διάταξη των πιάτων στα καλάθια μπορεί να μπλοκάρουν τα περιστρεφόμενα πτερύγια.
Πριν ξεκινήσετε ένα κύκλο πλύσης, δώστε μια ώθηση στα πτερύγια για να περιστραφούν ευκολότερα.
Back to Top
Γεια σας!
Πατήστε για να κερδίσετε έκπτωση 10% και 1 χρόνο εγγύηση
Θέλετε να κερδίσετε έκπτωση 10%;